Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Statement

Website

  • De Website kan geraadpleegd worden zonder uw identiteit of andere persoonsgegevens kenbaar te maken.
  • Het bewaren van de verzamelde persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan uw verzoeken om informatie of het maken van een reserveringen voor de huur van een auto.
  • Alle gegevens die door Visscher worden verkegen, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden. De informatie die u aan Visscher geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Autohuur

  • Bij het huren van een auto bij Visscher wordt u gevraagd om u te legitimeren met paspoort/identiteitskaart en uw rijbewijs.
  • Uw documenten worden gecontroleerd op echtheid en gekopieerd.
  • De kopieën worden gemaakt conform de aanwijzing van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • De gegevens worden gedurende beperkte tijd bewaard i.v.m. eventuele verkeersboetes die voor u bestemd zijn.  
238