28 maart 2017

Erkend Duurzaam

People, Planet, Profit

Binnen onze organisatie hebben wij het welzijn van mensen op het oog door ze medezeggenschap te geven in de bedrijfsvoering en veilige arbeidsomstandigheden. Door afvalscheiding en het gebruik van zonnepanelen dragen wij bij aan een betere planeet en door sociale sponsoring en het meedenken in werkgelegenheid creeren we naast economische winst, maatschappelijke winst.

People

Met een HR-manager zetten wij volledig in op de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zien dat Visscher pas verder kan gaan als de medewerkers ook verder willen gaan. 
Verder zijn er altijd opleidingsmogelijkheden en vaktrainingen voor medewerkers om hun kennis optimaal te houden.

Milieu

Met onze activiteiten blijven we altijd de beste combinatie zoeken tussen duuzaam en prijsbewust. Zo controleren we onze afvalstromen en bieden we milieuvriendelijke opties als vervangend vervoer zoals elektrische auto's en elektrische fietsen.

Maatschappij

Binnen de regio wij waar onze vestigingen staan ondersteunen we lokale (sport) verenigingen en denken we mee in verschillende besturen van de bedrijventerreinen. 
Ook zijn we een erkend leerbedrijf en bieden we stageplaatsen voor scholieren. 

309