Disclaimer

  • Hoewel de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of fouten in de gegevens, zoals prijzen, kilometerstanden, technische specificaties, standplaats en dergelijke te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Visscher Autogroep is verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Wanneer er gegevens niet kloppen, dan horen wij dat graag.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. 
  • Door Visscher Autogroep verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Visscher Autogroep staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Visscher Autogroep kan te allen tijden deze disclaimer wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.
239